Hồ sơ hải quan đối với kiện hàng hóa nhóm I qua dịch vụ bưu chính

Ngày hỏi:05/09/2019

Hồ sơ hải quan đối với gói, kiện hàng hóa nhóm I qua dịch vụ bưu chính gồm những giấy tờ nào? Theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 56/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì hồ sơ hải quan đối với gói, kiện hàng hóa nhóm I qua dịch vụ bưu chính gồm những giấy tờ sau:

   - Tờ khai hàng hóa nhập khẩu trị giá thấp đối với gói, kiện hàng hóa nhập khẩu hoặc Tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp đối với gói, kiện hàng hóa xuất khẩu theo chỉ tiêu thông tin tại phần A Phụ lục I Danh mục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp nộp 02 bản chính tờ khai hải quan theo Mẫu HQ/2015/XK hoặc Mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được khai theo hướng dẫn tại Phụ lục II Danh mục 1 ban hành kèm theo Thông tư 49/2015/TT-BTC.

   - Tờ khai CN22 hoặc CN23 hoặc số hiệu bưu gửi E1QT hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương trong Trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (đối với gói, kiện hàng hóa nhập khẩu): 01 bản chụp.

   - Hóa đơn thương mại (nếu có): 01 bản chụp.

   Trên đây là hồ sơ hải quan đối với gói, kiện hàng hóa nhóm I qua dịch vụ bưu chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hồ sơ hải quan
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn