Hồ sơ tài sản các trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan

Ngày hỏi:24/01/2019

Chào Ban biên tập, tôi đang làm việc trong ngành Hải quan. Có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Hồ sơ tài sản các trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ tài sản các trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan được quy định tại Điều 7 Quyết định 2385/QĐ-TCHQ năm 2012 về Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   - Tài liệu hình thành tài sản: Văn bản chấp thuận mua sắm của cấp có thẩm quyền; văn bản hợp đồng mua bán và hóa đơn GTGT; biên bản nghiệm thu, bàn giao; Quyết định bàn giao (trang cấp hoặc điều chuyển) tài sản.

   - Tài liệu kỹ thuật: Hướng dẫn sử dụng, bảo trì, khắc phục sự cố; catalogue; tài liệu bảo hành; phiếu bảo hành... đi kèm tài sản do nhà sản xuất cung cấp (Bản tiếng Anh/ tiếng Việt đĩa CD...).

   - Sổ lý lịch tài sản (theo Mẫu số 1 đính kèm Quy chế này).

   - Các văn bản liên quan đến việc thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản.

   - Hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo: Biên bản nghiệm thu (theo Mẫu số 2 đính kèm Quy chế này); văn bản phê duyệt phương án sửa chữa, nâng cấp cải tạo; hợp đồng, hóa đơn chứng từ...

   - Các báo cáo kê khai tài sản, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

   - Giấy phép sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (nếu có).

   - Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước tại Chương trình quản lý tài sản và Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn