Hướng dẫn nhập khẩu điện thoại internet

Ngày hỏi:14/01/2015

Công ty muốn nhập khẩu điện thoại internet, có mã HS là: 8517.18.00. Hiện tại tôi được thông báo, từ 01/01/2015, Hải quan sẽ áp dụng thông tư 15/2014/TT-BTTTT - ban hành danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của bộ Thông tin & Truyền thông, trong đó có mã 8517.18.00.

Khi áp dụng thông tư mới này thì nhập hàng điện thoại internet, mã HS 8517.18.00 thủ tục sẽ cần thêm những gì và cách thức thực hiện các thủ tục này như thế nào?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • 1. Thủ tục NK:

   Mặt hàng Điện thoại Internet thuộc đối tượng phải chứng chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi nhập khẩu theo quy dịnh tại Thông tư số 31/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

   Thủ tục hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 11 và 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính (nếu làm thủ tục hải quan điện tử theo Hệ thống VNACCS).

   Hồ sơ, thủ tục chứng nhận hợp quy đề nghị Công ty tham khảo quy định tại Điều 13 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để biết thêm thông tin chi tiết.

   2. Mã HS:

   - Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

   - Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).

   - Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:

   + Xe hút bụi hợp lực - hút bụi đường như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS nhóm 8705.90.50; thuế suất thuế NK ưu đãi thông thường: 5%; thuế suất thuế GTGT: 10%.

   Trường hợp hàng hoá NK từ Trung Quốc có C/O mẫu E hợp lệ thì mặt hàng có mã HS 8705.90.50 có thuế suất thuế Nk ưu đãi đặc biệt theo ACFTA là: 0% (theo Biểu thuế ban hành kèm theo Thông tư 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014)

   Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn