Hướng dẫn nhập khẩu nội tạng trắng (của bò)

Ngày hỏi:16/03/2015

Công ty muốn nhập khẩu nội tạng trắng (của bò) vào Việt Nam.

1. Chúng tôi cần thực hiện theo thông tư nào để tiến hành nhập khẩu?

2. Việc nhập khẩu có thể thực hiện tại cửa khẩu sân bay được không?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Tham khảo công văn 2408/BNN-TY ngày 20/07/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định: “2. Địa điểm nhập khẩu: Việc nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh từ nước ngoài vào Việt Nam chỉ được làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu của các cảng biển Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

   3. Các biện pháp quản lý, giám sát, kiểm tra đối với việc nhập khẩu nội tạng trắng:

   a) Về điều kiện nhập khẩu:

   - Đáp ứng quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

   - Có thỏa thuận về mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm nội tạng trắng giữa Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu với Cục Thú y của Việt Nam.

   b) Kiểm tra, thông quan:

   Tất cả các lô hàng nội tạng trắng nhập khẩu vào Việt Nam được lưu giữ tại khu vực cửa khẩu nhập, có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan kiểm dịch động vật và hải quan; chỉ cho phép thông quan khi lô hàng đảm bảo đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.

   c) Cục Thú y hướng dẫn thực hiện việc kiểm dịch nhập khẩu, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm nội tạng trắng đông lạnh từ các nước nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định. »

   Theo đó, Công ty không được phép làm thủ tục NK nội tạng Bò về bằng đường sân bay mà phải làm thủ tục NK mặt hàng này tại các cảng biển Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn