Hướng dẫn nhập khẩu thiết bị mạng, viễn thông

Ngày hỏi:03/02/2015

1. Từ 16/1/2015, Doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị mạng, viễn thông: bộ cổng nối; bộ định tuyến, thiết bị tường lửa không có chức năng thu phát sóng, sử dụng cho mạng hữu tuyến (có dây) thuộc mã 8517.62.21 có phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tư-Truyền thông theo thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 không?

2. Nếu không cần giấy phép thì Doanh nghiệp có phải xuất trình văn bản xác nhận của Bộ Thông tư-Truyền thông không?

3. Trường hợp Doanh nghiệp xuất trình Thư xác nhận của Hãng sản xuất v/v thiết bị không có chức năng thu phát sóng có được Hải quan chấp nhận không?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: “Danh mục thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện phải có giấy phép nhập khẩu được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này và chỉ áp dụng đối với thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện mà cả mã số HS và mô tả hàng hóa trùng với mã số HS và mô tả hàng hóa thuộc danh mục.”

   Căn cứ vào Danh mục thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện phải có giấy phép nhập khẩu Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì mã số 8517.62.21 thuộc danh mục này. Do đó, khi NK mặt hàng này Công ty phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tư-Truyền thông.

   Tuy nhiên, các mặt hàng bộ cổng nối, bộ định tuyến, thiết bị tường lửa thuộc diện bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo Thông tư số 32/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn