Hướng dẫn nhập khẩu xe trải nhựa đường kết hợp rải đá răm

Ngày hỏi:02/04/2015

Công ty nhập khẩu mặt hàng Xe trải nhựa đường kết hợp rải đá răm, hiệu Cedarapids, đã qua sử dụng, xuất xứ Úc. Xin hỏi:

1/. Thủ tục Hải quan nhập khẩu mặt hàng trên?

2/. Mã H.S CODE, thuế nhập khẩu và VAT?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • 1/ Mã HS:

   - Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loạI hàng hóa, phân tích để phân loạI hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đốI vớI hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   - Căn cứ vào Chú giảI của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của HộI đồng hợp tác HảI quan thế giớI (HS 2007).

   - Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:

   + Xe trảI nhựa đường kết hợp rảI đá răm như Công ty mô tả có thể tham khảo phân loạI mã HS 8705.90.90; Thuế suất thuế NK thông thường: 0%; Thuế suất GTGT: 10%.

   Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tạI thờI điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đI giám định tạI Trung tâm phân tích phân loạI của HảI quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hảI quan nơI công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loạI xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đốI vớI hàng hóa nhập khẩu đó.

   2/ Chính sách hàng hóa:

   Căn cứ điểm 3 công văn 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn:

   “trong thờI gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, để giảI quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị như sau:

   a) ĐốI vớI máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, khi nhập khẩu phảI xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực đó trong quá trình phê duyệt dự án đầu tư và ký kết Hợp đồng mua bán theo đúng tinh thần của Quyết định số 929/QĐ-TTG ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”.

   b) ĐốI vớI máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ và/hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc thì tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và theo Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

   c) ĐốI vớI máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thuộc đốI tượng ở mục a) và b) nêu trên:

   - Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết trước ngày 09/8/2013 và máy móc, thiết bị mua từ các khu chế xuất, hoặc thiết bị gia công được bán/tặng thì việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành và không thuộc đốI tượng điều chỉnh của Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

   - Trường hợp các lô hàng có Hợp đồng mua bán ký kết sau ngày 09/8/2013, việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, đồng thờI doanh nghiệp có văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Trường hợp cần thiết, cơ quan hảI quan có thể tổ chức kiểm tra, yêu cầu giám định khi nghi ngờ có vi phạm.”

   Trường hợp Công ty nhập khẩu MMTB đã qua sử dụng từ Úc thì thực hiện việc nhập khẩu tạI cơ quan HảI quan và doanh nghiệp có văn bản cam kết máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

   Căn cứ điểm 10, Phần 5. thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tảI theo Danh mục sản phẩm, hàng hóa phảI kiểm tra về chất lượng (Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ) thì mặt hàng xe máy chuyên dùng – xe trảI nhựa đường có mã HS 8705.90.90, thuộc diện phảI kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu.

   Thủ tục hảI quan xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn