Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng lưới có mã HS: 56081100

Ngày hỏi:29/04/2017

Công ty muốn nhập hàng lưới mã 56081100 thủ tục nhập như thế nào và chịu các loại thuế gì?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Công ty không nêu rõ loại hình hoạt động của doanh nghiệp và mục đích nhập khẩu của doanh nghiệp là để sử dụng, bán trong nước hay nhập gia công nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể.

   * Về chính sách, thủ tục nhập khẩu:

   - Trường hợp lưới đánh cá mới 100% không thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Công ty làm thủ tục nhập khẩu như hàng hoá thông thường khác. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

   - Trường hợp lưới đánh cá qua sử dụng: Công ty đối chiếu chất liệu của mặt hàng lưới đánh cá với Danh mục tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện

   * Về các loại thuế đối với mặt hàng lưới đánh cá thành phẩm nhập khẩu mã 56081100:

   Trường hợp doanh nghiệp thường (không hoạt động theo loại hình DNCX) nhập khẩu để kinh doanh tiêu thụ trong nước theo loại hình A12 thì chịu thuế nhập khẩu (thuế suất 12% theo Biểu thuế XNK ưu đãi kèm Nghị định 122/2016/NĐ-CP) và thuế GTGT (thuế suất 5% theo Biểu thuế kèm Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính).


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn