Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hệ thống xử lý nước thải trong thủy sản

Ngày hỏi:04/06/2015

Công ty là Doanh nghiệp FDI cần những thủ tục gì để nhập khẩu "hệ thống xử lý nước thải trong thủy sản" mới 100%, xuất xứ Hàn Quốc?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • 1./ Trường hợp dự án của Công ty thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

   Việc xác định dự án của Công ty có thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hay không sẽ do Công ty tự đối chiếu ngành nghề hoạt động của mình ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư với Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ. Nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Công ty tiếp tục xác định hàng hóa nhập khẩu của mình có thuộc đối tượng được miễn thuế hay không và thực hiện theo các căn cứ sau:

   Căn cứ khoản 7 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định các đối tượng miễn thuế NK bao gồm:

   “7. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật có liên quan quy định tại Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sủa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế và Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

   a) Thiết bị, máy móc nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

   a.1) Phù hợp với lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, qui mô của dự án đầu tư;

   a.2) Đáp ứng các qui định về tài sản cố định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính;”

   Nếu dự án đầu tư của Công ty thuộc một trong những lĩnh vực được ưu đãi đầu tư theo quy định trên, trước khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng, Công ty phải đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế tại Cục Hải quan nơi Công ty có trụ sở (đối với trường hợp Công ty là Cục Hải quan Đồng Nai) theo Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định và thuộc điểm a nêu trên sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

   Hàng hóa nhập khẩu của Công ty sẽ được nhập khẩu theo loại hình Nhập đầu tư tạo tài sản cố định (A12). Công ty chỉ được miễn thuế nhập khẩu, riêng thuế GTGT phải nộp thuế theo quy định.

   Thủ tục, hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

   2./ Trường hợp dự án của Công ty không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ.

   “Hệ thống xử lý nước thải trong thủy sản" mới 100%, xuất xứ Hàn Quốc không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác. Ngoài ra Công ty nghiên cứu nội dung dưới đây để thực hiện:

   - Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

   “1. Người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại theo từng máy móc, thiết bị.”

   - Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

   “a) Người khai hải quan đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị, sau đây gọi tắt là danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 01/ĐKDMTB/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), kèm theo 01 phiếu theo dõi trừ lùi (theo mẫu số 02/PTDTL-DMTB/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên tại Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất;”

   Theo quy định thì Công ty phải đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị thuộc Chương 84, Chương 85 và Chương 90 là tổ hợp, dây chuyền tính thuế theo máy chính (theo mẫu số 01/ĐKDMTB/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) với Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp dự định làm thủ tục lô hàng đầu tiên. Thủ tục, hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

   Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty đóng trụ sở để được hướng dẫn, thực hiện.

   Lưu ý: trong trường hợp này Công ty cần giải thích với Chi cục Hải quan nơi Công ty đóng trụ sở là Công ty Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu là tổ hợp, dây chuyền tính thuế theo máy chính (theo mẫu số 01/ĐKDMTB/2015 tại Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015, không phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn