Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hóa chất có mã HS là 28362000

Ngày hỏi:31/10/2017

Chúng tôi chuẩn bị nhập khẩu mặt hàng hóa chất sau đây: Công thức hóa học: Na2Co3+ Tên hóa học: Disodium Carbonate Tên thương mại: SODA ASH LIGHT Mã HS: 28362000 Chúng tôi xin hỏi: 1. Mặt hàng hóa chất trên khi nhập khẩu cần có những thủ tục gì để được thông quan 2. Có phải xin giấy phép không? 3. Có phải khai báo hóa chất không? 4. Khi nhập khẩu có phải lấy mẫu kiểm tra chất lượng không? 5. Thuế nhập khẩu là bao nhiêu?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hóa chất có mã HS là 28362000
   (ảnh minh họa)
  • 1.Quy định về khai báo hóa chất:

   - Đề nghị Công ty căn cứ vào thành phần cấu tạo, tên gọi thương mại của hóa chất cần nhập khẩu và so sánh với các phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2008/NĐ-CP để xem mặt hàng cần nhập khẩu có thuộc diện phải khai báo hóa chất, hoặc thuộc diện cấm nhập khẩu, hoặc hạn chế nhập khẩu hay không.

   - Lưu ý, việc xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu thực hiện theo điều 3 Thông tư số 06/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về khai báo hóa chất: áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo từ nước ngoài vào Việt Nam.

   -Hoá chất thuộc Phụ lục V-Danh mục hoá chất phải khai báo ban hành kèm Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ có quy định rõ về mã HS của hàng thuộc danh mục này. Công ty căn cứ thực tế hàng hoá, công dụng, công thức cấu tạo, tài liệu kỹ thuật/hoặc kết quả phân tích, giám định ...để có đủ cơ sở thực hiện các chính sách liên quan.

   2/Về thuế suất và thủ tục hải quan:

   - Căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 và tra cứu thuế suất thuế GTGT tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 để thực hiện khai báo.

   - Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn