Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu khí Helium, tạm nhập tái xuất bình chứa khí Helium là phương tiện đóng gói hàng hóa quay vòng

Ngày hỏi:09/11/2017

Hiện tại khách hàng của công ty dự kiến nhập khẩu khí Helium -He mã HS: 28042900 (loại đóng trong bình 20 lít, và 40 Lít), hàng hóa được đóng trong container 20 feet. 1. Công ty nhập khí Helium về sử dụng trong nhà máy - thủ tục nhập khẩu thực hiện như thế nào? có phải xin giấy phép, kiểm tra chất lượng nhà nước của bộ ngành nào?   2. Vỏ bình chứa khí Helium công ty chúng tôi tạm nhập tái xuất phương tiện đóng gói hàng hóa quay vòng, thủ tục hải quan thực hiện như thế nào? Chính sách quản lý mặt hàng? Và hàng hóa bình chứa khí Helium phải kiểm tra chất lượng của các bộ ngành nào?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • 1/Vướng mắc 1:

   - Căn cứ Danh mục hóa chất phải khai báo được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục V) Ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất thì mặt hàng khí Helium - He mã HS: 28042900 thuộc diện phải làm thủ tục khai báo khi nhập khẩu do đó phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Công thương.

   - Căn cứ khoản 2 điểm 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP quy định: “Đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất

   a) Bộ Công thương tiếp nhận hồ sơ khai báo của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo;

   b) Tổ chức, cá nhân khai báo lập 01 (một) bộ hồ sơ gồm các tài liệu: Bản khai báo hóa chất; Hóa đơn mua bán hóa chất; các giấy tờ khác (nếu có). Đối với hóa chất là hóa chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này, hồ sơ khai báo phải kèm theo Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt theo mẫu do Bộ Công thương quy định và bản tiếng Anh trong trường hợp cần đối chiếu, so sánh.

   Trường hợp hóa chất đã được khai báo trước đó tại Bộ Công thương thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất nguy hiểm không phải nộp lại Phiếu an toàn hóa chất khi thành phần hóa chất không thay đổi. Quy định này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất nhập khẩu qua mạng điện tử;

   c) Trước khi thông quan hóa chất, tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất có trách nhiệm thực hiện việc khai báo hóa chất với Bộ Công thương;

   d) Thời hạn xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu của Bộ Công thương là 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.”

   Hồ sơ thủ tục khai báo hoá chất khi nhập khẩu đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương theo quy định nêu trên để được hướng dẫn.

   Lưu ý: Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày 25/11/2017 và được thay thế bởi 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017.

   2/Vướng mắc 2:

   Mặt hàng vỏ bình chứa khí không thuộc diện hàng hoá cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thương mại thông thường.

   Tuy nhiên, mặt hàng vỏ bình chứa khí thuộc danh mục hàng phải kiểm tra chất lượng theo Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/03/2014 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội.

   - Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn