Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu lều bạt đã qua sử dụng để phục vụ sản xuất

Ngày hỏi:08/06/2016

Công ty chúng tôi , đang có dự định nhập khẩu mặt hàng " lều, bạt đã qua sử dụng để làm nhà kho xưởng tạm thời trong mùa mưa":

1. Chúng tôi xin được xác nhận rằng công ty chúng tôi có quyền nhập khẩu mặt hàng này? Và thủ tục như thế nào cho lô hàng mậu dịch?

Chúng tôi đã kiểm tra trong thông tư 04/2014/TT-BCT Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, thì thấy mặt hàng lều-bạt - HS CODE : 6306 không nằm trong danh sách Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

2. Trong trường hợp, lô hàng là phi mậu dịch, chúng tôi có cần làm thêm các thủ tục khai báo đặc biết nào khác ngoài thủ tục khai báo hải quan thông thường cho lô hàng PMD hay không?

(Ghi chú : trong giấy phép đầu tư của công ty chúng tôi không thể hiện mặt hàng này. Tuy nhiên, chúng tôi được biết trong Khoản 4 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu" là quyền của doanh nghiệp.

+ Điều 3 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/11/2006 của Chính phủ tại điểm 2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan và các cam kết của Việt Nam trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là một bên ký kết hoặc gia nhập.

Căn cứ pháp luật hiện hành và các Điều ước quốc tế, Bộ trưởng Bộ Thương mại công bố lộ trình và phạm vi hoạt động kinh doanh của thương nhân quy định tại khoản 2 Điều này".

Mặt khác, quy định về mẫu biểu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung đăng ký thuế) theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị đinh số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì hoạt động "Xuất, nhập khẩu" thuộc thông tin về "Đăng ký thuế" chứ không phải thông tin về "Đăng ký kinh doanh".

Như vậy, xuất nhập khẩu không phải là ngành nghề kinh doanh nên khi ĐKKD doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu cụ thể cái gì. Khi doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thì Doanh nghiệp chỉ kê khai đăng ký thông tin đăng ký thuế là có hoạt động "Xuất nhập khẩu". Thông tin về việc doanh nghiệp có đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu hay không được thể hiện tại mạng đăng ký kinh doanh quốc gia.v.v… đồng thời được liên thông với nhiều cơ quan như cơ quan Thuế, Hải quan ...

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; doanh nghiệp có đủ điều kiện mới được hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, cụ thể:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại hoặc các Bộ quản lý chuyên ngành.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch động thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn, chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi thông quan.

- Các hàng hóa khác thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hoá cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu thì không được phép xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy việc doanh nghiệp đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu (kê khai thông tin đăng ký thuế về hoạt động xuất nhập khẩu) là có thể kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương, đề nghị công ty đối chiếu mặt hàng thực tế dự định nhập khẩu như ý kiến đã nêu với Phụ lục I - Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu để xác định chính xác hàng hoá có được phép nhập khẩu hay không để khai báo đúng quy định.

   - Căn cứ Điều 3, Điều 4 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định:

   “Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

   ... 2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam: Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này, còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.

   3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.

   Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu

   1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan.

   2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan.

   3. Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, chỉ phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu”.

   - Căn cứ Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Công thương về hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

   “2. Nhập khẩu

   a) Hàng hóa nhập khẩu

   - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hoá khác để triển khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

   Do đó, trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi tiến hành các hoạt động thương mại được thực hiện các quy định nêu trên. Trong trường hợp công ty dự kiến nhập khẩu mặt hàng "Lều, bạt đã qua sử dụng” để làm nhà kho xưởng tạm thời trong mùa mưa như đã nêu phải phù hợp với mục tiêu, ngành nghề sản xuất quy định tại Giấy phép đầu tư. Trường hợp tại Giấy phép đầu tư không có mặt hàng dự kiến nhập khẩu nhưng với mục đích phục vụ sản xuất theo ngành nghề được quy định, công ty phải có hồ sơ, công văn giải trình về hàng hoá và mục đích sử dụng gửi Chi cục Hải quan quản lý để được xem xét phù hợp.

   - Căn cứ công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2014 của Tổng cục Hải quan các trường hợp nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, tặng; hàng mẫu không thanh toán hay hàng hoá là hành lý cá nhân mới khai báo theo mã loại hình H11.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn