Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy kéo thang máy

Ngày hỏi:04/10/2017

Chúng tôi có nhập khẩu lô hàng Máy kéo thang máy. Theo tìm hiểu CV 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2017 v/v phân loại máy kéo thang máy thì máy kéo thang máy thuộc máy dẫn động được phân loại vào nhóm 84.31 (bộ phận của thang máy). Việc mặt hàng Máy kéo thang máy khi nhập khẩu có phải kiểm tra chất lượng nhà nước không và theo tiêu chuẩn nào? Kính mong tư vấn giúp công ty thủ tục nhập khẩu mặt hàng máy kéo thang máy. Thông số máy kéo: Elv.Load: 450 kgs Rate Power: 3.1 kw Rate: Voltage: 380 V Rate Speed: 119r/min Duty: S5-40%ED Weight: 200 kgs

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • - Tham khảo công văn số 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 của Tổng cục Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công Nghệ gửi kèm công văn số 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2017:

   “Trong Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về thang máy, không có khái niệm "máy kéo thang máy" mà có khái niệm “máy dẫn động”, cụ thể:

   - Đối với thang máy điện, tại điều 3.22 TCVN 6395:2008: Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lẳp đặt được định nghĩa: “Máy dẫn động là tổ hợp dẫn động để đảm bảo chuyển động hoặc dừng thang”.

   Đối với thang máy thủy lực, tại điều 3.22 TCVN 6396-2:2010 Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cẩu tạo và lắp đặt định nghĩa “Máy dẫn động là tổ hợp dẫn động để đảm bảo chuyển động hoặc dừng thang gồm bơm, động cơ bơm và các van điều khiển”.

   Đối với thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực, tại điều 3.20 TCVN 6396-3:2010 Yêu cầu an toàn về cẩu tạo và lắp đặt thang máy-Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực định nghĩa: “Máy dẫn động là thiết bị dẫn động và dừng thang máy chở hàng, bao gồm cả động cơ đối với các thang máy điện chở hàng hoặc gồm có bơm, động cơ bơm và các van điều khiển”.

   - Tham khảo công văn số 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2017 về phân loại “Máy kéo thang máy”:

   “Theo công văn số 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 của Tổng cục Đo lường Chất lượng (đính kèm bản sao) thì trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về thang máy không có khái niệm "máy kéo thang máy" mà có khái niệm "máy dẫn động", là loại máy đã được mô tả tại các TCVN bao gồm: TCVN 6395:2008, TCVN 6396-2:2010, TCVN 6396-3:2010.

   1. Trường hợp 1: "Máy kéo thang máy" được xác định là "Máy dẫn động", là loại máy có đặc điểm, chức năng chưa được định danh tại nhóm nào của Danh mục. "Máy kéo thang máy" là bộ phận của thang máy (nhóm 84.28), được phân loại nhóm 84.31 (áp dụng Chú giải 2b Phần XVI)...”

   - Căn cứ Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ Khoa học Công nghệ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về việc kiểm tra chất lượng nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ:

   1. Sửa đổi bổ sung Điều 2 như sau:

   “ Điều 2: Đối tượng kiểm tra:

   1. Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam có khả năng gây mất an toàn (sau đây viết tắc là hàng hoá nhóm 2) được quản lý theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và các hàng hoá khác có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

   Trường hợp Công ty nêu, mặt hàng Máy kéo thang máy có thể xem là máy dẫn động khi tham khảo các tiêu chí trên, được phân loại vào nhóm 8431 theo công văn số 5488/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2017 thì sẽ thực hiện kiểm tra chất lượng nhà nước theo các tiêu chuẩn được quy định tại công văn số 1527/TĐC-TC ngày 29/06/2017 dẫn trên.

   Về quy định kiểm tra chất lượng nhà nước khi nhập khẩu, Công ty tham khảo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ đã được sửa đổi bổ sung tại văn bản số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017. Trong trường hợp vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan chuyên ngành để được hướng dẫn cụ thể.

   Về hồ sơ, thủ tục nhập khẩu: Thực chiện theo quy định tại điều 16, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn