Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu máy móc thử nghiệm

Ngày hỏi:23/08/2017

Chúng tôi sắp tới dự kiến có nhập khẩu 1 máy dệt từ Bỉ về với mục đích để test máy. Nhà cung cấp gửi máy miễn phí sang cho chúng tôi, sau khi test máy, nếu thấy máy đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ kí hợp đồng mua bán với nhà cung cấp tại Bỉ và sẽ trả tiền cho máy test này. Nếu như máy test không đủ điều kiện, chúng tôi sẽ xuất trả lại máy. Thời hạn để test máy sẽ do 2 bên thỏa thuận. Chúng tôi có thể áp dụng hình thức tạm nhập tái xuất không và phải sử dụng hình thức tờ khai và thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • - Căn cứ Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định:

   Điều 50. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm

   1. Hồ sơ hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất:

   a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

   b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: 01 bản chụp;

   c) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

   2. Hồ sơ hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm xuất - tái nhập:

   a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

   b) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

   3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án. Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn mẫu tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu, hoạt động của doanh nghiệp chế xuất thì thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

   4. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này.

   5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

   Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

   6. Trường hợp doanh nghiệp tạm nhập, tạm xuất có văn bản đề nghị bán, cho, tặng máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm thì phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại Mục 5 Chương này.

   Căn cứ quy định trên, trường hợp của công ty nêu có thể đăng ký tờ khai theo loại hình tạm nhập tái xuất máy móc để thực hiện thử nghiệm. Khi tạm nhập Công ty đăng ký tờ khai loại hình G12, khi tái xuất đăng ký tờ khai loại hình G22.

   Trường hợp sau khi test máy, nếu thấy máy đủ điều kiện, Công ty kí hợp đồng mua bán với nhà cung cấp tại Bỉ và sẽ trả tiền cho máy test này thì Công ty phải làm thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 6 Điều 50 dẫn trên.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn