Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phế liệu nhựa PE + PS

Ngày hỏi:18/09/2017

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu nhập khẩu phế liệu nhựa PE + PS. Xin cho biết các thủ tục hải quan để có thể nhập khẩu mặt hàng này?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • Do công ty không nêu rõ việc nhập phế liệu với mục đích sản xuất hay tiêu thụ nội địa nên tổ tư vấn không có câu trả lời chính xác cho trường hợp này. Tuy nhiên, công ty có thể tham khảo quy định sau:

   Căn cứ Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phế liệu nhựa nhập khẩu thuộc nhóm 3915 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu QCVN 32:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm nhựa.

   Căn cứ Điều 4 Chương II Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất quy định:

   “Điều 4.Điều kiện đối với thương nhân nhập khẩu phế liệu

   1. Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 của Luật Bảo vệ môi trường và đã được cấp Giấy chứng nhận, cụ thể:

   a) Có kho bãi (có quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc thuê) dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường;

   b) Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu cho sản xuất;

   c) Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường;

   d) Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

   2. Thương nhân nhập khẩu ủy thác phải đáp ứng các điều kiện sau:

   a) Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận, hợp đồng ủy thác nhập khẩu phế liệu phải ghi rõ loại phế liệu nhập khẩu và thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với Giấy chứng nhận được cấp và quy định tại Khoản 1 Điều 5 củaThông tư này;

   b) Hợp đồng nhập khẩu phế liệu phải ghi rõ nguồn gốc, thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng ủy thác nhập khẩu nêu tại điểm a Khoản 2 Điều này và cam kết tái xuất phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu nhưng không đạt các yêu cầu theo quy định tại Thông tư này.”

   Về hồ sơ nhập khẩu phế liệu, Công ty tham khảo Điều 9, Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 để thực hiện.

   Do đó, đối với phế liệu nhựa để được phép nhập khẩu phải thỏa các điều kiện trên và Công ty chỉ được nhập khẩu phế liệu để trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hoặc nhập khẩu ủy thác cho công ty khác để làm nguyên liệu sản xuất. Trường hợp Công ty nhập khẩu phế liệu về để trực tiếp bán cho doanh nghiệp trong nội địa sẽ không được phép thực hiện theo các quy định trên.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn