Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thuốc chữa bệnh từ Đài Loan

Ngày hỏi:13/10/2017

Vui lòng tư vấn giúp tôi thủ tục nhập khẩu, chính sách thuế thuốc chữa bệnh từ Đài Loan và cách đăng ký lưu hành.

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • 1. Về chính sách mặt hàng

   - Việc nhập khẩu và quản lý thuốc, công ty căn cứ các quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010, Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 và Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế để thực hiện.

   - Việc đăng ký lưu hành thuốc, công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2015 của Bộ Y tế

   Đề nghị Công ty liên hệ Cục quản lý dược - Bộ Y tế để được hướng dẫn cụ thể.

   - Về hồ sơ thủ tục nhập khẩu, công ty thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

   2. Về chính sách thuế

   Công ty căn cứ các quy định sau để thực hiện:

   + Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội;

   + Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ;

   + Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ;

   + Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/20008 của Quốc hội

   + Luật số 106/2016/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, TTĐB và Luật quản lý thuế

   + Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 21/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13.

   + Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT

   + Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

   + Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

   + Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn