Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng hóa qua CFS

Ngày hỏi:25/05/2017

Kho ngoại quan ICD có lô hàng gỗ nhập kho để xuất đi nước ngoài, nhưng khách hàng muốn xuất 1 lượng hàng này qua kho CFS DAMCO (Damco CFS Warehouse (Thai Binh Shoes warehouse-TBS or CFS Areco warehouse), Bình Dương để đóng ghép với hàng trong kho CFS và xuất đi nước ngoài.

Công ty muốn hỏi lô hàng này có được phép xuất không và có văn bản hướng dẫn cụ thể?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • - Căn cứ khoản 3 Điều 91 Nghị định 08/2015//NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:

   “Điều 91. Quản lý, giám sát hải quan

   ...3. Hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến địa điểm thu gom hàng lẻ nằm ngoài cửa khẩu và ngược lại hoặc hàng hóa vận chuyển từ địa điểm thu gom hàng lẻ đến các địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu và ngược lại phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan”.

   -Căn cứ Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

   “Điều 50. Quy định về vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan

   1. Trường hợp áp dụng:

   …b) Hàng hóa chuyển cửa khẩu bao gồm:

   b.1) Hàng hoá xuất khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu đến cửa khẩu xuất; kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa;

   b.2) Hàng hoá nhập khẩu đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu được vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, khu phi thuế quan;

   b.3) Hàng hóa xuất khẩu vận chuyển từ cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; kho hàng không kéo dài đến cửa khẩu xuất;

   b.4) Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cảng đích ghi trên vận tải đơn hoặc kho hàng không kéo dài hoặc địa điểm thu gom hàng lẻ hoặc đến cửa khẩu khác;

   b.5) Hàng hóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến kho ngoại quan;

   b.6) Hàng hóa vận chuyển từ khu phi thuế quan đến cửa khẩu xuất, kho ngoại quan; địa điểm thu gom hàng lẻ; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa; địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu hoặc đến các khu phi thuế quan khác;

   Tham khảo các văn bản trên, hiện chưa có quy định trường hợp hàng hoá xuất kho ngoại quan nhập kho CFS để đóng ghép và xuất ra nước ngoài.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn