Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu ly nhựa có in hình, in chữ

Ngày hỏi:13/10/2017

Chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy phép đăng ký kinh doanh được cấp có nội dung:" Sản xuất sản phẩm từ nhựa chi tiết: sản xuất bao bì, ly nhựa" (mã ngành 2220). Như vậy, căn cứ theo nội dung giấy phép này thì công ty chúng tôi có được quyền xuất khẩu mặt hàng ly nhựa cho đối tác nước ngoài không. Sản phẩm xuất khẩu của chúng tôi có 02 loại: - Ly nhựa chưa in hình, in chữ - Ly nhựa đã in hình, in chữ theo yêu cầu RIÊNG của khách hàng. Thủ tục xuất khẩu đối với mặt hàng nêu trên có phải xin giấy phép gì không?

  Nội dung này được ​Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tư vấn như sau:

  • 1. Trường hợp công ty xuất khẩu hàng hoá theo quyền xuất khẩu

   - Căn cứ điều 3 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định:

   “Điều 3. Giải thích từ ngữ

   Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

   3. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác”.

   Căn cứ Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/04/2013 của Bộ Công Thương quy định:

   “Điều 2. Phạm vi thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá

   Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan”.

   Theo quy định trên, công ty chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép kinh doanh) và các quy định của pháp luật có liên quan theo đúng các quyền kinh doanh tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP. Theo đó, trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty không quy định được phép thực hiện quyền xuất khẩu các sản phẩm nhựa mua tại Việt Nam.

   2. Trường hợp công ty xuất khẩu hàng hoá là sản phẩm do công ty sản xuất.

   Căn cứ điểm 1, Mục II, Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định:

   “1. Xuất khẩu

   - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền trực tiếp xuất khẩu hoặc uỷ thác xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất”.

   Mặt hàng ly nhựa không thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của chính phủ nên công ty có thể xuất khẩu như hàng hoá thông thường khác. Thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


  Nguồn:

  dncustoms
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn