Kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Ngày hỏi:18/10/2017

Kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Khánh Chi hiện đang làm việc công ty xuất nhập khẩu, vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định tại Điều 12 Thông tư 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo, đề nghị xử lý hàng hóa tồn đọng của Chi cục Hải quan (đối với địa bàn hoạt động hải quan thành lập Hội đồng thường trực) hoặc kể từ ngày thành lập Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng (đối với địa bàn hoạt động hải quan thành lập Hội đồng xử lý theo vụ việc), Hội đồng phải hoàn thành các công việc sau đây:

   a) Mở niêm phong hàng hóa hoặc niêm phong container (nếu có);

   b) Kiểm kê, phân loại hàng hóa tồn đọng và lập Bảng kê chi tiết hàng hóa tồn đọng theo Mẫu số 07-THHĐ ban hành kèm theo Thông tư này;

   c) Xác định giá trị hàng hóa tồn đọng.

   2. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quyết định:

   a) Giao doanh nghiệp quản lý hàng hóa tồn đọng huy động cán bộ của doanh nghiệp tham gia thực hiện việc kiểm kê, phân loại hàng hóa tồn đọng dưới sự giám sát của Hội đồng;

   b) Thuê tổ chức có chức năng giám định, thẩm định giá để giám định, xác định giá trị hàng hóa để Hội đồng xem xét, tham khảo làm căn cứ xác định giá trị hàng hóa.

   3. Đối với các vụ việc lớn, phức tạp, Chủ tịch Hội đồng xử lý hàng tồn đọng báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan quyết định gia hạn thời gian thực hiện nhưng thời gian gia hạn không quá 30 ngày.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn