Lưu trữ dữ liệu, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày hỏi:16/06/2020

Cho hỏi theo quy định mới thì dữ liệu, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được lưu trữ như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 16 Thông tư 52/2020/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/8/2020) quy định các cơ sở lưu trữ dữ liệu, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

   a) Cơ sở dữ liệu hành chính hải quan là cơ sở dữ liệu gốc để làm dữ liệu cho thống kê hải quan;

   b) Cơ sở dữ liệu thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin thống kê nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

   c) Cơ sở dữ liệu Báo cáo thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là cơ sở dữ liệu lưu trữ các dữ liệu thống kê hải quan, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã qua các bước xử lý nêu tại Điều 21 của Thông tư này.

   Trên đây là quy định về các cơ sở lưu trữ dữ liệu, thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn