Mẫu báo cáo tình hình gia công sửa chữa sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Ngày hỏi:21/10/2019

Liên quan đến hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa cho thương nhân nước ngoài. Tôi có nội dung trình bày như sau: Công ty chúng tôi trước đây có gia công hàng hóa cho thương nhân Đài Loan. Hiện nay, sản phẩm đó thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Vậy thì thương nhân bên Đài Loan muốn chúng tôi sửa chữa lượng hàng bị lỗi này thì phải thực hiện thủ tục nhập khẩu liên quan, mong anh chị hỗ trợ tôi mẫu báo cáo tình hình gia công sửa chữa sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu báo cáo tình hình gia công sửa chữa sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài được quy định Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 31/2019/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

   TÊN THƯƠNG NHÂN
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …………….
   V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

   Hà Nội, ngày tháng năm

   Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

   1. Tên thương nhân: ………………………………………………………………………………

   2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………

   3. Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

   4. Người đại diện: ………………………………………………………………………………….

   5. Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….

   6. Email: ………………………………….Fax:…………………………………………………….

   Liên hệ:

   Chi tiết hợp đồng:

   Số hợp đồng thực hiện hoạt động gia công: ……………………………………………………

   Ngày bắt đầu: ………………………………………………………………………………………

   Ngày kết thúc: ………………………………………………………………………………………

   Báo cáo số lượng nhập khẩu:

   STT

   Mô tả hàng hóa

   Mã HS

   Đơn vị tính

   Tờ khai nhập khẩu

   Số lượng

   Trị giá

   Xuất xứ

   Báo cáo số lượng tái xuất khẩu:

   STT

   tả hàng hóa

   Mã HS

   Đơn vị tính

   Tờ khai xuất khẩu

   Số lượng

   Trị giá

   Xuất xứ

   Báo cáo số lượng tồn kho, tiêu hủy:

   STT

   tả hàng hóa

   Mã HS

   Đơn vị tính

   Tồn kho

   Tiêu hủy

   Biên bản

   Ghi chú

   Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài và các quy định khác của pháp luật./.

   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn