Người khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN là ai/?

Ngày hỏi:12/05/2020

Tôi đang tìm hiểu về vấn đề quá cảnh hàng hóa qua hệ thống Asean, cho tôi hỏi: Người nào có trách nhiệm khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Người khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN là ai/?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 4 Nghị định 46/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/6/2020) quy định người khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh theo quy định tại Nghị định này (sau đây gọi là người khai hải quan) gồm:

   - Chủ hàng hóa quá cảnh.

   - Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa.

   - Đại lý làm thủ tục hải quan.

   - Chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện vận tải chở hàng hóa quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải chở hàng hóa quá cảnh ủy quyền.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn