Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Ngày hỏi:18/10/2017

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đức Nghĩa hiện đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định tại Điều 10 Thông tư 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

  1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các phiên họp của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng điều hành và phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng tham dự. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng không tham dự được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành phiên họp.

  2. Hội đồng thảo luận và biểu quyết về giá và phương án xử lý hàng hóa tồn đọng. Quyết định về giá và phương án xử lý hàng hóa tồn đọng phải được quá nửa số thành viên Hội đồng tán thành. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì quyết định theo bên có biểu quyết của người điều hành phiên họp.

  3. Hội đồng phải lập biên bản về việc kiểm kê, phân loại, định giá, đề xuất phương án xử lý hàng hóa tồn đọng.

  4. Nội dung chính của Biên bản gồm: Họ, tên những người tham gia xử lý hàng hóa tồn đọng; thời gian, địa điểm tiến hành; kết quả kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng; ý kiến của các thành viên của Hội đồng và những người tham dự phiên họp về giá và phương án xử lý hàng hóa tồn đọng; kết quả biểu quyết của Hội đồng về giá và phương án xử lý hàng hóa tồn đọng; thời gian, địa điểm hoàn thành việc kiểm kê, phân loại, định giá hàng hóa tồn đọng; chữ ký của các thành viên của Hội đồng.

  Trên đây là nội dung tư vấn về nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn