Nguyên tắc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày hỏi:07/10/2019

Tôi đang tìm hiểu về trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Tôi muốn biết: Nguyên tắc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định như thế nào? Căn cứ pháp lý? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Thông tư 60/2019/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu thì Nguyên tắc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu như sau:

   a) Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp từ điểm a đến điểm e khoản 2 Điều này và dừng lại ở phương pháp xác định được trị giá hải quan;

   b) Trường hợp người khai hải quan đề nghị bằng văn bản thì trình tự áp dụng phương pháp trị giá khấu trừ và phương pháp trị giá tính toán có thể hoán đổi cho nhau;

   c) Việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng được.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn