Nhập khẩu cồn ê-ty-lích chưa biến tính có phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập không?

Ngày hỏi:02/08/2019

Tôi nghe nói pháp luật về hải quan sắp có sự thay đổi, tôi muốn hỏi sắp tới việc nhập khẩu cồn ê ty lích chưa biến tính có cần làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập ban hành kèm Quyết định 23/2019/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 01/09/2019) quy định:

   DANH MỤC

   HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI CỬA KHẨU NHẬP

   (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

   TT

   Mô tả hàng hóa

   Mã hàng

   2

   Rượu

   Cồn ê-ti-lích chưa biến tính có nồng độ cồn từ 80% trở lên tính theo thể tích; cồn ê-ti-lích và rượu mạnh khác, đã biến tính, ở mọi nồng độ.

   2207


   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì việc nhập khẩu Cồn ê-ty-lích phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhập khẩu nguyên liệu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn