Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hải quan

Ngày hỏi:23/11/2018

Theo như tôi tìm hiểu và được biết thì Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hải quan được Tổng cục hải quan thành lập nhằm giúp cung cấp thông tin. Vậy vui lòng hỗ trợ giúp tôi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hải quan được quy định như thế nào?

Bích Phương - Hải Phòng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Hải quan được quy định tại Điều 12 Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 3483/QĐ-TCHQ năm 2018 như sau:

   - Điều hành hoạt động của Ban Biên tập và các hoạt động liên quan đến Cổng TTĐT Hải quan theo nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Quy chế này và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về hoạt động của Ban Biên tập.

   - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Biên tập.

   - Chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, phát triển của Cổng TTĐT Hải quan và cổng TTĐT của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

   Trên đây là nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Hải quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 3483/QĐ-TCHQ năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn