Nội dung phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Ngày hỏi:27/12/2019

Cho tôi hỏi Thủ tướng Chính phủ đã quy định thế nào về nội dung phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu? Nhờ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 3 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định nội dung phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu bao gồm:

   - Phối hợp quán triệt, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về những quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách mới liên quan trực tiếp đến công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc lĩnh vực của đơn vị mình quản lý.

   - Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.

   - Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động nhập khẩu phế liệu khi cần thiết.

   - Phối hợp, trao đổi về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu (trừ các thông tin, tài liệu không được phép cung cấp theo quy định của Nhà nước, bộ, ngành chủ quản).

   - Phối hợp trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu phế liệu.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhập khẩu phế liệu
  Tổ chức phối hợp liên ngành
  Phế liệu
  Mua bán phế liệu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn