Quá cảnh hàng hóa qua hệ thống ACTS trên nhiều phương tiện có được khai báo trên một tờ khai?

Ngày hỏi:12/05/2020

Tôi đang tìm hiểu quy định mới về việc khai báo hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua hệ thống ACTS, tôi có thắc mắc là trường hợp số lượng hàng hóa quá cảnh nhiều mà phải vận chuyển trên 2 phương tiện thì có cần khai báo trên hai tờ khai hải quan không hay chỉ cần một tờ khai? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 46/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/6/2020) quy định:

   Hệ thống ACTS là hệ thống công nghệ thống tin tích hợp do các nước thành viên ASEAN thiết lập và kết nối, trao đổi thông tin với nhau để thực hiện thủ tục quá cảnh điện tử, kiểm soát sự vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ của các nước thành viên ASEAN, hỗ trợ cơ quan hải quan các nước thành viên ASEAN tính tiền thuế hải quan, tiền bảo lãnh và trao đổi thông tin thu hồi nợ thuế hải quan trên cơ sở quy định tại Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan (sau đây gọi là Nghị định thư 7).

   Tờ khai quá cảnh hải quan là tờ khai hải quan điện tử gồm các chỉ tiêu thông tin mà người khai hải quan phải khai khi thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

   Một tờ khai quá cảnh hải quan chỉ được sử dụng để khai báo cho hàng hóa quá cảnh được vận chuyển trên một phương tiện vận tải của một hành trình quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

   => Như vậy, khi quá cảnh qua hệ thống ACTS mà sử dụng hai phương tiện vận chuyển hàng hóa thì phải khai báo trên hai tờ khai hải quan.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn