Quy định về phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động nhập khẩu phế liệu

Ngày hỏi:14/01/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới về hoạt động nhập khẩu phế liệu thì việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa các bộ, ngành được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 9 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động nhập khẩu phế liệu như sau:

   - Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch thành lập các Tổ công tác liên ngành để tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động nhập khẩu phế liệu. Sau khi nhận được yêu cầu phối hợp trong việc thành lập Tổ công các liên ngành, các cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm tham gia ý kiến, khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện, để tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra.

   - Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc trong trường hợp cần thiết khác, có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại hoặc phương tiện thông tin liên lạc khác để đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, sau đó có văn bản chính thức gửi cho các cơ quan phối hợp.

   - Quá trình phối hợp thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì giải quyết. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng, phương tiện của các cơ quan còn lại thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện, đảm bảo việc xử lý vi phạm nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

   - Thời gian tổ chức lực lượng, phương tiện do các cơ quan cùng thống nhất, quyết định. Kết quả thanh tra, kiểm tra phải được thống nhất xử lý, đồng thời báo cáo với lãnh đạo cấp trên của các cơ quan liên quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhập khẩu phế liệu
  Ban quản lý chợ
  Quản lý thị trường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn