Quy trình xử lý đề nghị phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển

Ngày hỏi:23/11/2019

Quy trình xử lý đề nghị phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển được quy định mới nhất ghi nhận cụ thể thế nào? Rất mong được phản hồi thông tin!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy trình xử lý đề nghị phê duyệt kế hoạch phá dỡ tàu biển được quy định tại Khoản 3 Điều 14 Nghị định 82/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 30/12/2019) được quy định như sau:

   3. Quy trình xử lý:

   a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Cảng vụ hàng hải khu vực có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan liên quan về phương án phá dỡ tàu biển.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Cảng vụ hàng hải khu vực, các cơ quan có liên quan phải có ý kiến trả lời bằng văn bản.

   b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Cảng vụ hàng hải khu vực phải có quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và gửi cho cơ sở phá dỡ tàu biển; trường hợp không phê duyệt, Cảng vụ hàng hải khu vực phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn