Quyền của người khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

Ngày hỏi:12/05/2020

Tôi nghe nói có quy định mới điều chỉnh về việc giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua hệ thống quá cảnh Asean, cho tôi hỏi theo quy định này thì người khai hải quan có những quyền nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 46/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/6/2020) thì người khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN có những quyền sau:

   - Được cơ quan hải quan hướng dẫn làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS theo quy định tại Nghị định này;

   - Được lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS quy định tại Nghị định này hoặc thủ tục hải quan quá cảnh theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

   - Được sử dụng phần mềm kết nối với hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan để làm thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS;

   - Các quyền khác theo quy định tại Luật Hải quan.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn