Quyết định kiểm tra hàng hóa đang xếp, dỡ, lưu giữ trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:04/03/2020

Liên quan đến việc kiểm tra quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa. Chuyên viên cho tôi hỏi về quyết định kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan được quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyết định kiểm tra quá trình làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong hoạt động nghiệp vụ hải quan được quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư 81/2019/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Quyết định kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

   Căn cứ mức độ rủi ro trong quá trình làm thủ tục hải quan, các thông tin nghiệp vụ tại thời điểm ra quyết định và thông tin trên tờ khai, cơ quan hải quan quyết định kiểm tra hải quan và thông báo trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan như sau:

   - Luồng 1 (Xanh): Chấp nhận thông tin tờ khai hải quan đối với rủi ro thấp hoặc theo chỉ số lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên;

   - Luồng 2 (Vàng): Kiểm tra hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với rủi ro trung bình hoặc theo chỉ số lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên;

   - Luồng 3 (Đỏ): Kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở kiểm tra các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với rủi ro cao hoặc theo chỉ số lựa chọn kiểm tra ngẫu nhiên theo một trong các hình thức, mức độ như sau:

   + Kiểm tra trực tiếp bởi công chức hải quan;

   + Kiểm tra bằng máy soi hoặc các phương tiện kỹ thuật, các biện pháp nghiệp vụ khác;

   + Kiểm tra bằng nghiệp vụ phân tích, kiểm định hàng hóa.

   Ban biên tập phản hồi.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn