Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Hải quan

Ngày hỏi:23/11/2018

Tôi là nhân viên của một công ty ở Hà Nội, vì tính chất công việc có liên quan đến trang thông tin điện tử của Hải quan nên tôi có thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Cho tôi hỏi: Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT Hải quan bao gồm những nội dung gì? Xin cảm ơn

Ngọc Trâm (tram***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Hải quan
   (ảnh minh họa)
  • Thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT Hải quan được quy định tại Điều 4 Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 3483/QĐ-TCHQ năm 2018 như sau:

   1. Cổng TTĐT Hải quan có các mục thông tin sau:

   a) Thông tin giới thiệu gồm sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan; sơ lược quá trình hình thành và phát triển Hải quan Việt Nam; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm, thông tin liên hệ của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;

   b) Tin tức, sự kiện: các tin, bài, ảnh, video clip, nghiên cứu trao đổi và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước về hải quan;

   c) Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; Công văn hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Hải quan; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý hải quan; lịch làm việc của lãnh đạo Tổng cục Hải quan;

   d) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước về hải quan;

   đ) Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hải quan; thông tin về các chương trình/dự án/đề án hợp tác quốc tế, cam kết quốc tế, hiệp định, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan; thông tin về các chương trình, kế hoạch hoạt động cải cách hiện đại hóa Hải quan; thông tin về quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan;

   e) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ hải quan;

   g) Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công, bao gồm: Danh sách dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất;

   h) Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân: tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật; đăng tải dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến; báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

   i) Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: Định hướng nghiên cứu khoa học hàng năm; danh mục các chương trình, đề tài, tóm tắt kết quả các chương trình, đề tài sau khi đã được hội đồng khoa học nghiệm thu thông qua;

   k) Thông tin khác trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan: thông tin về thống kê chuyên ngành; thông tin về doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp tuân thủ, quản lý rủi ro; thông tin Báo cáo tài chính năm; hướng dẫn nghiệp vụ hải quan, hệ thống biểu mẫu điện tử chuyên ngành; tư vấn, giải đáp pháp luật, chính sách hải quan; thông tin về tuyển dụng, tuyển chọn, thông tin liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước...;

   l) Thông tin giao dịch của Cổng TTĐT Hải quan: Họ tên người chịu trách nhiệm, chức vụ, địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân;

   m) Các thông tin khác theo sự chỉ đạo hoặc đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

   2. Thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến bao gồm:

   a) Thông tin công bố, hướng dẫn các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;

   b) Dịch vụ hành chính công trực tuyến;

   c) Các dịch vụ công trực tuyến khác;

   3. Thông tin tiếng nước ngoài:

   a) Cổng TTĐT Hải quan được cung cấp bổ sung phiên bản bằng tiếng Anh và các thứ tiếng khác khi được triển khai;

   b) Phiên bản tiếng Anh của Cổng TTĐT Hải quan tối thiểu phải có các mục thông tin quy định tại Điểm a; Điểm m Khoản 1 Điều này.

   Trên đây là nội dung quy định về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT Hải quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 3483/QĐ-TCHQ năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn