Thủ tục chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Ngày hỏi:23/10/2018

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan sẽ xảy ra trong trường hợp nào? Và nếu chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan thì thủ tục thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành thì đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (chủ hàng) thực hiện việc khai hải quan; nộp, xuất trình bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định và thực hiện toàn bộ hoặc một phần các công việc liên quan đến thủ tục hải quan theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với chủ hàng.

   Điều kiện, hồ sơ, thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan 2014, Thông tư 12/2015/TT-BTC và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

   Pháp luật đồng thời trong một số trường hợp nhất định thì các doanh nghiệp đã được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bị chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC thì đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

   1. Có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế hoặc thông đồng với chủ hàng để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế;

   2. Đại lý làm thủ tục hải quan không thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ báo cáo với cơ quan hải quan trong 03 lần liên tiếp theo quy định tại Điều 13 Thông tư 12/2015/TT-BTC;

   3. Sử dụng bộ chứng từ không phải do chủ hàng cung cấp để làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

   4. Thuộc trường hợp nêu tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC;

   5. Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động.

   Thủ tục chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan trong các trường hợp 1,2,3,4 trên đây được thực hiện như sau:

   - Khi kiểm tra, phát hiện vi phạm, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan để ra quyết định chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu số 06 ban hành kèm Thông tư này.

   - Đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động không được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ra quyết định chấm dứt hoạt động.

   Trường hợp đại lý làm thủ tục hải quan đề nghị chấm dứt hoạt động thì có công văn gửi Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

   Khi đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động thì mã số của nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bị thu hồi và hết giá trị sử dụng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn