Thủ tục thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan lần đầu

Ngày hỏi:07/11/2018

Tôi hiện là công chức làm việc trong ngành hải quan giữ ngạch kiểm tra viên và cần tìm hiểu về chứng chỉ nghiệp vụ hải quan để phục vụ công việc. Nhờ tư vấn giúp tôi về thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thủ tục thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan lần đầu
   (ảnh minh họa)
  • CCPL: Thông tư 12/2015/TT-BTC.

   1. Điều kiện dự thi

   Người dự thi phải có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên và phải tham dự thi đủ các môn thi quy định.

   2. Thành phần hồ sơ dự thi

   Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu để lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người dự thi nộp một (01) bộ hồ sơ, bao gồm:

   - Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Bằng tốt nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan: 01 bản sao có chứng thực;

   - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu: 01 bản sao có chứng thực;

   - 02 ảnh 3x4 có ghi rõ họ, tên, năm sinh ở mặt sau của ảnh (01 ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, 01 ảnh dán vào chứng chỉ khi được cấp).

   3. Quy trình thi cấp chứng chỉ

   - Bước 1: Nộp hồ sơ dự thi

   Người dự thi đăng ký dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan làm căn cứ tổ chức thi.

   - Bước 2: Tổ chức thi và công khai kết quả

   + Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi, Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập danh sách người dự thi đủ điều kiện dự thi kèm hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí dự thi gửi về Tổng cục Hải quan để tổng hợp và công bố danh sách người đủ điều kiện dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để người dự thi biết.

   + Môn thi đạt yêu cầu là môn thi đạt điểm từ 50 điểm trở lên chấm theo thang điểm 100 (trừ trường hợp có môn thi được miễn).

   + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thi, Hội đồng thi thông báo công khai kết quả thi trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, báo Hải quan điện tử và niêm yết tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận hồ sơ dự thi.

   - Bước 3. Cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

   + Trong thời hạn 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 03A ban hành kèm Thông tư này.

   4. Thẩm quyền cấp: Tổng cục Hải quan

   5. Thời hạn giải quyết: 10 ngày (đối với trường hợp người dự thi không có đơn phúc khảo) hoặc 30 ngày (đối với trường hợp người dự thi có đơn phúc khảo) kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

   6. Lệ phí dự thi: 600.000đ/03 môn thi.

   Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn