Thực hiện phương án xử lý chuyển giao hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan cho cơ quan chuyên ngành khác xử lý

Ngày hỏi:18/10/2017

Thực hiện phương án xử lý chuyển giao hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan cho cơ quan chuyên ngành khác xử lý được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Anh hiện đang sinh sống và là việc tại Bình Dương vì nhu cầu tìm hiểu về xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định của pháp luật, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Thực hiện phương án xử lý chuyển giao hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan cho cơ quan chuyên ngành khác xử lý được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện phương án xử lý chuyển giao hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan cho cơ quan chuyên ngành khác xử lý được quy định tại tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý hàng hóa tồn đọng:

   Đối với hàng hóa chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành quản lý, xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng, Hội đồng tổ chức bàn giao tài sản cho đơn vị tiếp nhận theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản được lập thành biên bản. Nội dung chủ yếu của Biên bản gồm: thành phần tham gia bàn giao; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng tài sản bàn giao; giá trị tài sản bàn giao (nếu có) và các nội dung khác có liên quan.

   Đối với hàng hóa xử lý theo phương thức chuyển giao, thực hiện hạch toán ghi thu ngân sách trung ương khi quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và phương án xử lý; thực hiện ghi chi ngân sách trung ương khi chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Giá trị hàng hóa ghi thu, ghi chi ngân sách là giá trị của hàng hóa chuyển giao do Hội đồng xác định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc thực hiện phương án xử lý chuyển giao hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan cho cơ quan chuyên ngành khác xử lý , theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn