Thực hiện phương án xử lý tiêu hủy hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Ngày hỏi:18/10/2017

Thực hiện phương án xử lý tiêu hủy hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Viết Long, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp Đà Nẵng, gần đây tôi có tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý hàng hóa tồn đọng, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Thực hiện phương án xử lý tiêu hủy hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện phương án xử lý tiêu hủy hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định phương án xử lý hàng hóa tồn đọng, Hội đồng phải hoàn thành việc thực hiện xử lý theo quy định sau đây:

   a) Hội đồng tổ chức thực hiện việc tiêu hủy hoặc thuê các tổ chức có chức năng để thực hiện việc tiêu hủy; trường hợp việc tiêu hủy do Hội đồng thực hiện, Hội đồng có thể giao cho doanh nghiệp quản lý hàng hóa tồn đọng huy động người lao động của doanh nghiệp để thực hiện.

   b) Việc tiêu hủy phải được lập thành Biên bản. Nội dung chủ yếu của Biên bản tiêu hủy gồm: căn cứ thực hiện tiêu hủy; thời gian, địa điểm tiêu hủy; thành phần tham gia tiêu hủy; tên, chủng loại, số lượng, hiện trạng của hàng hóa tại thời điểm tiêu hủy; hình thức tiêu hủy và các nội dung khác có liên quan.

   c) Hình thức tiêu hủy:

   Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của hàng hóa, vật phẩm và yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, việc tiêu hủy được thực hiện theo các hình thức sau đây:

   - Sử dụng hóa chất;

   - Sử dụng biện pháp cơ học;

   - Hủy đốt;

   - Hủy chôn;

   - Hình thức khác theo quy định của pháp luật.

   d) Đối với loại hàng hóa mà việc tiêu hủy làm ảnh hưởng đến môi trường thì phải được sự chấp thuận và hướng dẫn của cơ quan quản lý môi trường sở tại trước khi tổ chức tiêu hủy.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc thực hiện phương án xử lý tiêu hủy hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan, theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn