Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu

Ngày hỏi:02/01/2020

Được biết Thủ tướng Chính phủ mới ban hành quyết định về cơ chế phơi hợp trong quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu. Cho tôi hỏi theo quy định này thì Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gì trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn Khoản 6 Điều 6 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân rà soát công nghệ sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất bảo đảm việc đáp ứng được các quy chuẩn kỹ thuật trong bảo vệ môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính xây dựng các biện pháp kỹ thuật bảo đảm ngăn chặn nhập khẩu các dây chuyền công nghệ tái chế phế liệu lạc hậu, không phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Khoa học và công nghệ
  Phế liệu
  Nhập khẩu phế liệu
  Điều kiện nhập khẩu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn