Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu

Ngày hỏi:27/12/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gì trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn Khoản 1 Điều 6 Quyết định 35/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 15/02/2020) quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc ngăn chặn phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu như sau:

   - Chủ trì tổ chức thực hiện tiếp nhận và công khai hồ sơ cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thông qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia, bao gồm cả thông tin về quy mô nhà xưởng, công nghệ, công suất xử lý, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kết quả kiểm tra đánh giá,... để các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp giám sát, kiểm tra.

   - Công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành và gửi thông tin đến Cổng thông tin một cửa quốc gia các thông tin sau:

   + Thông tin về tổ chức, cá nhân được cấp, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

   + Thông tin về quyết định thu hồi và quyết định xử phạt đối với tổ chức, cá nhân bị thu hồi Giấy xác nhận, trong đó nêu rõ tên tổ chức, cá nhân bị thu hồi, căn cứ, lý do thu hồi và các biện pháp khắc phục.

   - Phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thực hiện việc cung cấp thông tin văn bản xác nhận ký quỹ đến Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn