Trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hải quan

Ngày hỏi:23/11/2018

Tôi hiện có vấn đề cần được giải đáp mong các bạn hỗ trợ giúp, cụ thể: Trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Hải quan được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi.

Kim Hiền - Hà Nam

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập Cổng TTĐT Hải quan được quy định tại Điều 14 Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 3483/QĐ-TCHQ năm 2018 như sau:

   1. Thành viên thường trực Ban Biên tập có nhiệm vụ:

   a) Biên tập thông tin theo phân công trước khi đăng tải lên Cổng TTĐT Hải quan;

   b) Phân loại, đánh giá chất lượng, đề xuất các hệ số liên quan;

   c) Trực tiếp triển khai các kế hoạch công tác của Ban Biên tập;

   d) Tổ chức tiếp nhận, phân loại câu hỏi của bạn đọc gửi qua Cổng TTĐT Hải quan, chuyển tới các đơn vị để xây dựng nội dung trả lời bạn đọc;

   đ) Phân công công tác cụ thể cho các cán bộ, công chức và tổ chức các hoạt động của Bộ phận giúp việc.

   2. Các thành viên Ban Biên tập có nhiệm vụ:

   a) Chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, cung cấp thông tin nghiệp vụ, các hoạt động hải quan mà đơn vị đang trực tiếp quản lý, tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;

   b) Tổ chức hướng dẫn và giải đáp vướng mắc thông qua Cổng TTĐT Hải quan theo phân công;

   c) Đề xuất các giải pháp nghiệp vụ - kỹ thuật để nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng TTĐT Hải quan; tham gia xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác định kỳ và hàng năm của Ban Biên tập;

   d) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Biên tập và các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Biên tập giao;

   đ) Tổ chức tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan trong việc thu thập và cung cấp thông tin lên Cổng TTĐT Hải quan.

   Trên đây là nội dung quy định về trách nhiệm của các thành viên Ban Biên tập Cổng TTĐT Hải quan. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 3483/QĐ-TCHQ năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn