Trách nhiệm của Chi cục Hải quan trong thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh là gì?

Ngày hỏi:17/08/2016

Trách nhiệm của Chi cục Hải quan trong thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Em đang nghiên cứu những quy định trong thục tục hải quan, xuất nhập khẩu. Có vài thắc mắc em chưa rõ lắm. Các anh chị cho em hỏi: Trách nhiệm của Chi cục Hải quan trong thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh là gì? Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Thông tư 42/2015/TT-BTC thì trách nhiệm của Chi cục Hải quan trong thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh được quy định như sau:

   a) Tiếp nhận, khai thác thông tin khai hải quan trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc hồ sơ giấy; kiểm tra, tổng hợp, phân tích thông tin khai và các thông tin khác (thông tin quản lý rủi ro, thông tin từ các đơn vị khác trong và ngoài ngành) và xử lý:

   a.1) Nếu thông tin khai hải quan phù hợp với các quy định của pháp luật, không có thông tin nghi ngờ thì hoàn thành thủ tục hải quan cho tàu bay xuất cảnh;

   a.2) Trường hợp có thông tin yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan từ các cơ quan chức năng khác như Cảng vụ hàng không, Tòa án, cơ quan Công an và các cơ quan quản lý khác thì tạm thời dừng làm thủ tục theo yêu cầu và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định, đồng thời báo cáo Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn xử lý.

   b) Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan điện tử cho tàu bay xuất cảnh đối với trường hợp nêu tại điểm a.1, a.2 khoản 1 Điều 21 Thông tư 42/2015/TT-BTC, Chi cục Hải quan gửi “Thông báo hoàn thành thủ tục hải quan tàu” theo mẫu số 10 Phụ lục II Thông tư 42/2015/TT-BTC dưới dạng điện tử hoặc bằng văn bản giấy (áp dụng với trường hợp không tiếp nhận được ở dạng điện tử) cho người khai hải quan, Cảng vụ hàng không, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng thông báo về việc đã hoàn thành thủ tục hải quan cho tàu bay xuất cảnh.

   Trách nhiệm của Chi cục Hải quan trong thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 42/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hải quan điện tử
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn