Trách nhiệm của công chức tiếp nhận tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan

Ngày hỏi:24/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Phương Nga, tìm hiểu quy định về việc tiếp nhận tin báo qua đường giây nóng tại cơ quan thuế, và cơ quan Hải quan, có thắc mắc tôi mong muốn nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là trách nhiệm của công chức tiếp nhận tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của công chức tiếp nhận tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 3899/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

   a) Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực:

   a.1) Ngay sau khi nhận được tin báo, trực tiếp hoặc sử dụng đường dây nóng báo cáo lãnh đạo đơn vị để xin ý kiến chỉ đạo, sau đó hoàn thành việc ghi tin báo trên phần mềm quản lý trong thời hạn không quá 30 phút;

   a.2) Đề xuất, kiến nghị bằng văn bản biện pháp xử lý với lãnh đạo đơn vị theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này.

   a.3) Chuyển tin báo cho công chức được giao xử lý tin báo của đơn vị hoặc đơn vị được chuyển giao tin báo ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

   Trường hợp chuyển tin báo cho đơn vị được chuyển giao tin báo: chuyển tin báo trên phần mềm quản lý, đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị được chuyển giao tin báo biết, nếu đơn vị được chuyển giao tin báo không có đường dây nóng thì thông báo cho thủ trưởng đơn vị đó biết.

   b) Đối với tin báo liên quan đến thủ tục hải quan:

   b.1) Trong thời hạn không quá 01 giờ kể từ khi nhận được tin báo liên quan đến thủ tục hải quan:

   b.1.1) Hoàn thành việc ghi tin báo trên phần mềm quản lý;

   b.1.2) Đề xuất, kiến nghị bằng văn bản biện pháp xử lý với lãnh đạo đơn vị theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này;

   b.2) Chuyển tin báo cho công chức được giao xử lý tin báo của đơn vị hoặc đơn vị được chuyển giao tin báo ngay sau khi lãnh đạo đơn vị có ý kiến chỉ đạo.

   Trường hợp chuyển tin báo cho đơn vị được chuyển giao tin báo: chuyển tin báo trên phần mềm quản lý, đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị được chuyển giao tin báo biết, nếu đơn vị được chuyển giao tin báo không có đường dây nóng thì thông báo cho thủ trưởng đơn vị đó biết.

   c) Trường hợp tin báo phát sinh ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ, lễ:

   Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị bằng đường dây nóng, thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này; riêng quy định đề xuất, kiến nghị bằng văn bản tại điểm a.2, điểm b.1.2 khoản 1 Điều này thực hiện vào đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo hoặc đầu giờ của ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ, lễ.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn