Trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc sử dụng tài sản chuyên dùng trong ngành Hải quan

Ngày hỏi:25/01/2019

Tìm hiểu quy định về việc quản lý các tài sản, thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan. Có vướng mắc sau tôi mong nhận phản hồi: Trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc sử dụng tài sản chuyên dùng trong ngành Hải quan được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc sử dụng tài sản chuyên dùng trong ngành Hải quan
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc sử dụng tài sản chuyên dùng trong ngành Hải quan quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quyết định 2385/QĐ-TCHQ năm 2012 về Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng trong ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   2.1. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục về tình hình sử dụng tài sản toàn ngành đối với những loại tài sản thuộc phạm vi quản lý; trong đó:

   - Cục Giám sát quản lý về Hải quan chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng các trang thiết bị được lắp đặt gắn với các quy trình nghiệp vụ.

   - Cục Điều tra chống buôn lậu chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát việc khai thác, sử dụng các trang thiết bị liên quan đến công tác chống buôn lậu.

   2.2. Xây dựng cơ chế đánh giá và chủ trì tổ chức đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều này (tối thiểu 01 lần/năm).

   2.3. Phối hợp với Vụ Tài vụ - Quản trị xây dựng kế hoạch trang bị tài sản theo quy định tại Điều 4, 5 Quy chế này.

   2.4. Phối hợp với Vụ Tài vụ - Quản trị báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với các trường hợp đơn vị không sử dụng tài sản; sử dụng không hiệu quả; đề nghị điều chuyển, thanh lý...

   2.5. Triển khai thực hiện các quy định khác có liên quan tại Quy chế này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn