Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thủ tục kê khai hải quan kiện hàng hóa xuất khẩu qua dịch vụ bưu chính

Ngày hỏi:30/08/2019

Từ năm 2019, thì doanh nghiệp đối với thủ tục kê khai hải quan đối với kiện hàng hóa xuất khẩu qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp chỉ định có những trách nhiệm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thủ tục kê khai hải quan kiện hàng hóa xuất khẩu qua dịch vụ bưu chính
   (ảnh minh họa)
  • Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thủ tục kê khai hải quan đối với kiện hàng hóa xuất khẩu qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp chỉ định được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 56/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 15/10/2019), cụ thể các trách nhiệm sau:

   - Chia nhóm gói, kiện hàng háo xuất khẩu, nhập khẩu theo đúng quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này.

   - Quản lý bưu gửi xuất khẩu sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan cho đến khi thực xuất khẩu và phát bưu gửi nhập khẩu sau khi bưu gửi đã hoàn thành thủ tục hải quan theo đúng địa chỉ người nhận trên bưu gửi.

   - Gửi thông báo về thời gian thực hiện thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa vào ngày lẽ, ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc bằng văn bản đến cơ quan hải quan. Thời gian gửi thông báo thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

   Trường hợp cần làm thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng của doanh nghiệp trong khoảng thời gian cố định, không trùng với 08 giờ làm việc theo quy định, doanh nghiệp thông báo bằng văn bản tới cơ quan hải quan về khung giờ làm việc và khoảng thời gian áp dụng khung giờ làm việc để cơ quan hải quan bố trí làm thủ tục hải quan.

   - Cung cấp chứng cứ từ thuộc hồ sơ hải quan cho chủ hàng để lưu trữ theo quy định trong trường hợp doanh nghiệp là người khai hải quan.

   Trên đây là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thủ tục kê khai hải quan đối với kiện hàng hóa xuất khẩu qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp chỉ định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT