Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị Hải quan được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng

Ngày hỏi:24/08/2018

Chào Ban biên tập, tôi tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý đường giây nóng của Tổng cục Hải quan, có thắc mắc tôi mong muốn nhận được phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị Hải quan được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị Hải quan được giao quản lý, sử dụng đường dây nóng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 3899/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

   a) Trường hợp tin báo không rõ ràng, không đủ căn cứ, không có dấu hiệu vi phạm: trong thời hạn không quá 30 phút kể từ khi nhận được Phiếu đề xuất xử lý tin báo chỉ đạo lưu hồ sơ và ghi không xử lý tin báo trên phần mềm quản lý;

   b) Trường hợp tin báo thuộc thẩm quyền thì chỉ đạo xử lý theo quy định:

   b.1) Đối với tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực: chỉ đạo xử lý ngay sau khi công chức tiếp nhận tin báo xin ý kiến chỉ đạo và ghi kết quả xử lý tin báo trên phần mềm quản lý trong thời hạn 30 phút kể từ khi có kết quả xử lý tin báo;

   b.2) Đối với tin báo liên quan đến thủ tục hải quan: trong thời hạn không quá 04 giờ làm việc kể từ khi nhận được Phiếu đề xuất xử lý tin báo hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo xử lý tin báo bằng đường dây nóng của công chức tiếp nhận tin báo, chỉ đạo xử lý xong và ghi kết quả xử lý tin báo trên phần mềm quản lý;

   b.3) Trường hợp vụ việc nhạy cảm, phức tạp liên quan đến nhiều đơn vị hoặc vượt thẩm quyền: báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên theo quy định.

   c) Trường hợp tin báo không thuộc thẩm quyền xử lý của đơn vị:

   c.1) Đối với tin báo về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tin báo về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực:

   Ngay sau khi công chức tiếp nhận tin báo xin ý kiến chỉ đạo: chỉ đạo công chức tiếp nhận tin báo chuyển tin báo trên phần mềm quản lý cho đơn vị được chuyển giao tin báo, đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị được chuyển giao tin báo biết, nếu đơn vị được chuyển giao tin báo không có đường dây nóng thì thông báo cho thủ trưởng đơn vị đó biết.

   c.2) Đối với tin báo liên quan đến thủ tục hải quan:

   Trong thời hạn không quá 30 phút kể từ khi nhận được Phiếu đề xuất xử lý tin báo chỉ đạo công chức tiếp nhận tin báo: chuyển tin báo trên phần mềm quản lý, đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị được chuyển giao tin báo biết, nếu đơn vị được chuyển giao tin báo không có đường dây nóng thì sử dụng đường dây nóng thông báo cho thủ trưởng đơn vị đó biết.

   c.3) Đối với tin báo liên quan đến nhiều Cục Hải quan địa phương hoặc không xác định được đơn vị có thẩm quyền xử lý: căn cứ nội dung tin báo, chuyển tin báo trên phần mềm quản lý cho đơn vị thuộc Tổng cục có đường dây nóng, đồng thời sử dụng đường dây nóng thông báo đến đường dây nóng của đơn vị đó.

   Ban biên tập xin phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn