Trách nhiệm của Tổ Tham mưu xử lý tình huống truyền thông của Tổng cục Hải quan

Ngày hỏi:18/09/2019

Theo Quyết định của Tổng cục Hải quan vừa có hiệu lực, Ban biên tập cho hỏi: Trách nhiệm của Tổ Tham mưu xử lý tình huống truyền thông của Tổng cục Hải quan được quy định như thế nào? Mong nhận được hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Quy trình xử lý thông tin báo chỉ của Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định 179/QĐ-TCHQ năm 2019 quy định về trách nhiệm của Tổ Tham mưu xử lý tình huống truyền thông của Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

   - Tiếp nhận thông tin, các tình huống “nóng” liên quan đến công tác hải quan được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng từ các nguồn khác nhau (chỉ đạo từ Bộ Tài chính, thông qua điểm báo hàng ngày, từ các nguồn trong và ngoài ngành khác).

   - Trao đổi, phân tích, đánh giá tình huống, đề xuất trình Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phương án xử lý kịp thời theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

   - Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị nội dung để trình Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, báo cáo Bộ Tài chính và/hoặc phản hồi thông tin báo chí theo hình thức phù hợp.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn