Trách nhiệm doanh nghiệp trong thủ tục hải quan đối với gói hàng hóa xuất khẩu nhóm 1?

Ngày hỏi:05/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Từ năm 2019 thì doanh nghiệp có những trách nhiệm gì trong thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa xuất khẩu nhóm 1?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm doanh nghiệp trong thủ tục hải quan đối với gói hàng hóa xuất khẩu nhóm 1?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 56/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa xuất khẩu nhóm 1, cụ thể những trách nhiệm sau:

   - Thực hiện khai tờ khai hải quan giấy theo quy định pháp luật;

   - Xuất trình hồ sơ hải quan và gói, kiện hàng hóa để kiểm tra theo quyết định của cơ quan hải quan;

   - Thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều này theo từng tờ khai CN22 hoặc CN23 hoặc số hiệu bưu gửi E1QT hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với gói, kiện hàng hóa không phù hợp với khai báo;

   - Đối với các trường hợp được khai bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC , gửi 02 bản chính văn bản đề nghị khai bổ sung theo Mẫu 03/KBS/GSQL Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung cho Chỉ cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan;

   - Đối với các trường hợp khai bổ sung theo quy định thì nộp 02 bản chính văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan theo Mẫu 04/HTK/GSQL Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan;

   - Thực hiện các quyết định của cơ quan hải quan theo quy định;

   - Xác nhận gói, kiện hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan trong trường hợp thực hiện giám sát hải quan đối với gói, kiện hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho, địa điểm.

   Trên đây là trách nhiệm của doanh nghiệp trong thủ tục hải quan đối với gói, kiện hàng hóa xuất khẩu nhóm 1.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn