Trình tự và thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện

Ngày hỏi:21/10/2017

Trình tự và thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Diệu Anh. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, trình tự và thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Nguyễn Diệu Anh (dieuanh*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 18/2014/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 187/2013/NĐ-CP đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thì trình tự và thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện được quy định cụ thể như sau:

   - Trình tự cấp giấy phép nhập khẩu:

   Ngay khi tiếp nhận hồ sơ tại Cục Viễn thông hoặc trong vòng ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày Cục Viễn thông nhận được hồ sơ qua đường bưu chính, Cục Viễn thông kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của người nhập khẩu, thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (đối với trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều này). Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày Cục Viễn thông gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu người nhập khẩu không thực hiện yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Cục Viễn thông ra thông báo từ chối cấp giấy phép.

   - Thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu:

   Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi Cục Viễn thông nhận được hồ sơ đúng quy định, Cục Viễn thông xem xét và cấp giấy phép nhập khẩu theo Mẫu giấy phép nhập khẩu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này. Trường hợp từ chối cấp giấy phép nhập khẩu, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản cho người nhập khẩu, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

   Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự và thời hạn cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 18/2014/TT-BTTTT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn