Vận chuyển trực tiếp từ các nước thành viên của Hiệp định ASEAN - Trung Quốc

Ngày hỏi:09/11/2019

Các hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ các nước thành viên của Hiệp định ASEAN - Trung Quốc sẽ được hưởng ưu đãi thuế xuất. Vậy những trường hợp nào được xem là vận chuyển trực tiếp từ các nước thành viên của Hiệp định theo quy định mới?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 21/2019/TT-BCT (Có hiệu lực ngày 23/12/2019) quy định các trường hợp xem là vận chuyển trực tiếp từ các nước thành viên của Hiệp định ASEAN - Trung Quốc, cụ thể như sau:

   - Hàng hóa được vận chuyển trực tiếp từ một Nước thành viên xuất khẩu tới một Nước thành viên nhập khẩu; hoặc

   - Hàng hóa được vận chuyển qua một hoặc nhiều Nước thành viên khác hoặc qua một Nước không phải là thành viên và đáp ứng các điều kiện sau:

   + Quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lý hoặc do yêu cầu về vận tải;

   + Hàng hóa không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại đó;

   + Hàng hóa không trải qua bất kỳ công đoạn gia công, chế biến nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công đoạn cần thiết để bảo quản hàng hóa trong điều kiện tốt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn