Việc chấp nhận C/O mẫu E mới được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/08/2019

Mình đang tìm hiểu về thủ tục hải quan liên quan đến việc chấp nhận C/O. Cho mình hỏi đã có hướng dẫn về chấp nhận C/O mẫu E mới chưa? Văn bản nào quy định vấn đề này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Công văn 5421/TCHQ-GSQL năm 2019 thì vấn đề trên được Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

   1. Đối với C/O mẫu E mới (Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BCT) do Trung Quốc cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 20/8/2019;

   2. Đối với C/O mẫu E mới do các nước ASEAN cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 01/8/2019;

   3. Đối với C/O mẫu E cũ: Chấp nhận C/O cấp trước ngày 31/8/2019 trong thời gian còn hiệu lực và thực hiện kiểm tra C/O theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương; không chấp nhận C/O mẫu K cũ cấp sau ngày 31/8/2019.

   4. Việc kiểm tra C/O mẫu E mới để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo cam kết của các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tại Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ACFTA (đã được nội luật hóa tại Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn