Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan

Ngày hỏi:18/10/2017

Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hồ Viết Anh, đang làm việc tại cửa khẩu Lao Bảo, vì nhu cầu tìm hiểu cho công việc tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp cụ thể như sau: Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan được quy định tại Điều 13 Thông tư 203/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

  1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ hoàn thành việc kiểm kê, phân loại, định giá theo quy định tại Điều 12 Thông tư này, Hội đồng có trách nhiệm lập hồ sơ, báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng cùng với phương án xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.

  Hồ sơ đề nghị bao gồm:

  a) Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu của Nhà nước: 01 bản chính;

  b) Bảng kê chi tiết hàng hóa tồn đọng: 01 bản chính;

  c) Công văn đề nghị thông báo gửi Báo Hải quan (kèm theo Thông báo được đăng tải), Cổng thông tin điện tử hải quan, Trang thông tin về tài sản nhà nước về lô hàng hoặc thông báo của doanh nghiệp quản lý hàng hóa tồn đọng cho chủ hàng hóa/người vận chuyển: 01 bản sao của từng lần đề nghị hoặc thông báo;

  d) Văn bản thông báo từ bỏ hàng hóa hoặc tài liệu chứng minh việc từ bỏ hàng hóa của chủ hàng hóa hoặc người vận chuyển (nếu có): 01 bản chính.

  Các bản sao phải được Chủ tịch Hội đồng ký xác nhận và đóng dấu.

  2. Riêng đối với hàng hóa, hành lý vận chuyển bằng đường hàng không được xác định là hàng hóa tồn đọng, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn để người có quyền nhận đến nhận số tiền còn lại từ việc xử lý hàng hóa tồn đọng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư này, Hội đồng có trách nhiệm trình Cục trưởng Cục Hải quan quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị của Hội đồng, Cục trưởng Cục Hải quan ra Quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng theo Mẫu số 02/QĐ-XL ban hành kèm theo Thông tư này.

  Trên đây là nội dung tư vấn về việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn